top of page

אחת האהבות שלי זה לחבר חומרי גלם לפנטזיית הטעמים שלי.

אני מדמיינת טעם ואז מוצאת את החומרים המתאימים 
אם בהשראה של מנה שטעמתי או תמונה שראיתי.

חשוב לי, שהמרכיבים במנה יהיו ברוח הבריאות ולפי אמות המידה המתאימות לי.

מתכונים

bottom of page