top of page
  • תמונת הסופר/תdoritdan10

מאכלים וסימנים הנהוגים בראש השנה

עודכן: 17 באוג׳ 2021

בערב ראש השנה לובש הבית תחושה מיוחדת של התחלה ותקווה לשנה החדשה.

הבית מתמלא בריחות של מאכלים מיוחדים, מאכלים שהם סימנים המסמלים שאיפות והתחלות חדשות לקראת השנה שתחל עלינו לטובה. לכל עדה מנהגים ומאכלים שונים אך הסימנים של ראש השנה דומים.


יש המסתפקים בתפוח בדבש ויש העורכים שולחן מלא במאכלים, ריחות וצבעים. אני נוהגת להכין שולחן מלא במאכלים הכוללים את הסימנים הקבועים ולשלב מאכלים נוספים המסמלים ברכות ואיחולים נוספים.


אתן לכם כאן קצת מההלכה כפי שנהוג וקצת מהפן האישי שלי.

סדר הברכות שנקבע, פותח בפירות שגדלו על העץ והם קודמים לפירות וירקות שגדלו על האדמה.

על תמר ורימון מקדימים ומברכים מהסיבה שהם שייכים לשבעת המינים בהם השתבחה ארצנו.

מה הוא סדר הברכות לראש השנה?


תמר

התברכנו בתמר מתוקים ועסיסיים הגדלים בארץ ישראל. במקרא מוזכרת המילה "דבש" והכוונה היא לדבש תמרים ולא דבש דבורים. התמר מסמל את תום הדברים הרעים ותחילת הדברים הטובים, כל אחד יכול להוסיף את הבקשה האישית שלו מה הוא רוצה לסיים ולהגדיר כ"תם ונשלם" תום חיי רווקות, תום עבודה לא מספקת וכד'.

"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" (דברים פרק ח', פסוק ח')

החזיקו ביד את התמר וברכו:

בָּרוּך אָתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בוֹרֵא פְרִי הָעֵץ

אוכלים תמר ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶיתִַּמוּ אוֹיבֵנוּ ושְֹנאְֵינוּ וכְֹל-מְבַקְשֵי רָעָתֵנוּ

רימון

הרימון השייך לשבעת המינים הגדלים בארץ ישראל מוזכר רבות בתנ"ך. סימן הרימון מופיע בהקשר ליופי ושפע, ציורים ורקמה של רימון מקשטים את ספר התורה. אומרים שברימון יש 613 גרעינים כמניין תרי"ג המצוות שבתורה (לא ספרתי). כשפותחים את הרימון שנגלים לעניינו הרבה זרעים אדומים עסיסיים ויפים ומסיבה זו הוא מסמל שפע כדי ש"יירבו זכויותינו כרימון". כאוצר היופי וריבוי פירותיו של הרימון כך גם נוכל לברך ולהפיץ את היופי והאדיבות שלנו כלפי חוץ, ושנזכרה לשפע בריאות, פרנסה וכו'.

אוכלים מהרימון ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶנהְִיהֶ מְלֵאִים מִצְוֹת כָּרִמוֹן

תפוח בדבש

תפוח - הפרי האסור "פרי עץ הדעת" ממנו אכלו אדם וחווה. בשיר השירים מופיע התפוח "כתפוח בין עצי היער כן דודי בין הבנים" (שיר השירים, פרק ב' פסוק ב') וכן "תחת התפוח עוררתיך"

את התפוח אוכלים בשל מתיקותו ותכונותיו המבריאות, כמו שנהוג לומר "An apple a day takes the doctor away"

התפוח מתוק מטבעו ובתוספת הדבש, שכאמור הזכרתי שמדובר בדבש תמרים הלוא הוא הסילאן, כך ימתקו חיינו שנלמד לראות את הטוב שזכינו בו בחיים ונראה כל ניסיון וחוויה כהזדמנות לצמוח ממנה ועל הצד הטוב ביותר.

טובלים תפוח בדבש או סילאן, אוכלים ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שְתִּתְחַדֵש עָלֵינוּ שָנהָ טוֹבָה וּמְתוּקָה.

קָרָא (דלעת)

שמה הארמי של הדלעת הינו קָרָא המזכיר את המילה קרע, שיקרע את גזר דינינו הרע ויקרא לפנינו את מעשינו הטובים ואת זכויותינו. אפשר להוסיף כאן כל אחד את מעשיו הטובים בשנה האחרונה ולהתמקד במה שלמדנו ממעשינו הטובים, או לקרוע דברים רעים שאנו רוצים להסיר מעלינו בשנה הקרובה

החזיקו ביד דלעת וברכו:

בָּרוּך אָתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בוֹרֵא פְרִי הָאֲדָמָה:

אוכלים את הדלעת ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שְתִּקְרַע רֹע גְזרַ דִיננֵוּ, ויְקִָרְאוּ לְפָניֶךָ מַעֲשֵינוּ הַטוֹבִים.

שעועית ללא תרמיל או בתרמיל (רוביא)

בארמית שעועית נקראת רוביא המזכירה את המילה "ריבוי" וכך גם הגרעינים הטמונים בתוכה והינה אחד הסמלים לריבוי זכיותיו של עם ישראל. הוסיפו לכם בקשה מה אתם רוצים להרבות בחייכם השנה כגון: להרבות בפעילות גופנית, בתרומה לקהילה וכד.

אוכלים מהשעועית ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶירִבּוּ זכִָיוֹתֵנוּ ותְִרְבֶּה הַבְּרָכָה בְּכָל עֲמָלֵנוּ:

כרישה (כרתי)

הכרישה מכונה בארמית כרתי מזכירה את הפועל "כרת" זה אחד הסימנים לקשר בנינו לבין העמים שנחיה בביטחון ונכרות ברית שלום עם שכנינו. נברך לחיות בשלום במזרח התיכון ללא איום ומורא.

אוכלים מהכרישה ואמרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶיכִָּרְתוּ אוֹיבֵנוּ וכְָל מבָקְשֵי רָעָתֵנוּ:

סלק

הסלק מזכיר את המילה "לסלק" המרמז את רצוננו לסלק מעלינו את כל עוונותינו וחטאינו לפני יום כיפור כדי שנשפט בספר הזכאים. ניתן להוסיף ולבקש לסלק מעלינו הרגלים ישנים, כעסים חבויים, צער וכל מה שמפריע לנו ומעכב אותנו להתקדם בחיים.

אוכלים מהסלק ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שְיסְִתַּלְקוּ עֲווֹנוֹתֵינוּ.

גזר

המילה גזר מהותה מזכירה את "יום גזר הדין" מבקשים אנו שאלוהים יגזור את דיננו לטובה ויבטל את הגזרות הרעות. אפשר לבקש שנרבה במעשים טובים, נשנה את הקארמה שלנו לטובה ובכך לא ייגזרו עלינו רעות.

אוכלים מהגזר ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שְתַּעֲבִיר רֹע גְזרַ דִיננֵוּ ושְֶתִּגְזֹר עָלֵינוּ שָנהָ טוֹבָה.

ראש של דג או אגוזי מלך

הראש – הוא הכתר, המנהיג המולך והשולט על כל הגוף – וזאת הסיבה שראש הדג מופיע כסימן.

לפני תקיעת שופר אומרים "ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך".

זהו ביטוי המדמה את תפקידו של עם ישראל כפי שהראש הוא המנהיג של האיברים כך ישראל באומות, התקווה שנחזור למעמדנו המכובד בין העמים.

אני נוהגת לברך על אגוזי מלך - הלוא הוא המלך, צורתו כשל מוח ותכונותיו הבריאותיות רבות. נאחל שהראש הבריא יוביל אותנו למעשים טובים, לחוכמה וחשיבה נבונה לפני פעולה.

אוכלים מהדג או מהאגוזים ואומרים:

יהְִי רָצוֹן מִלְפָניֶךָ ה' אֱלֹהֵינוּ ואְלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶנהְִיהֶ לְרֹאש ולְֹא לְזנָבָ

לסיכום: מה הם התובנות לסדר ראש השנה

ראש השנה זה חג של הזדמנויות, כל מה שלא הספקנו עד עכשיו ורצינו הזמנות חדשה לצמיחה ושגשוג ברמה האישית והמקצועית, נצלו את ההזדמנות הזאת לברך ולבקש עבור עצמכם, משפחתכם וכל מי שחשוב לכם.

הוסיפו עוד סימנים לברכות לפי הרצון והצורך שלכם כגון:

קול-רבי – שנזכה לשמוע קולות של שירה ושמחה

לב-יבות – שנזכה לאהוב ולהיות אהובים

שקד-ים – שנשקוד על הלימודים

עלי-בייבי – שנזכה לתינוק /נכדים להתרחבות המשפחה

215 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page